Donacije

U samom temelju naše poslovne politike leži princip društveno odgovornog poslovanja: želja i opredeljenost da se materijalno pomognu pojedinci, organizacije i institucije koji svojim aktivnostima doprinose opštem društvenom napretku ili im je takva pomoć neophodni uslov za ostvarenje osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom.
Porodica Mihajlović i poslovni subjekti u njenom vlasništvu već gotovo tri decenije materijalno pomažu lica u stanju socijalne potrebe, talentovane učenike i studente, dokazane stručnjake, zaslužne pojedince u svim sferama društvenog života (obrazovanje, kultura, sport itd.), ali i brojne ustanove državne uprave i lokalne samouprave, kao i organizacije civilnog društva. Namera nam je da to činimo i ubuduće.

Upit za donaciju bi trebalo da sadrži sledeće:

Usled povećanog interesovanja za ovakav vid pomoći (donatorstva), svim aplikantima skrećemo pažnju na sadržaj molbe za donaciju, kao i na njeno blagovremeno dostavljanje.
1. kratak opis potrebe
2. osnovne informacije o primaocu
3. traženi iznos (finansijska sredstva ili materijalna dobra)
4. rok za realizaciju
5. da li će i na koji način donator biti javno predstavljen
Molba za donaciju trebalo bi bude dostavljena e-poštom, najmanje 7 dana pre navedenog roka za realizaciju.

Osoba za kontakt

Emil Milojević, Marketing i odnosi s javnošću
035/571 400, 063/105 44 20

Autor fotografije: Nemanja Knežević/Trag  fondacija

Trag fondacija proglasila dobitnike 14. VIRTUS nagrade za filantropiju

Trag fondacija je 14. put zaredom dodelila VIRTUS nagradu za filantropiju, kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima, koji su tokom prethodne godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprinosili razvoju zajednica u kojima žive i posluju, kao i smanjenju posledica krize izazvane pandemijom COVID-19.

Poslovni sistem Mihajlović je pored još nekoliko kompanija dobitnik specijalne nagrade za dugoročni doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje.

 

OPŠIRNIJE: