Uspešne komšije

Da i vaša krava bude živa i zdrava!

Naše društvo suočava se sa brojnim izazovima koje nameće savremeni način života. Kao društveno odgovorna kompanija želimo da promovišemo neupitne i trajne vrednosti, tako što ćemo na našim digitalnim platformama podeliti sa vama pozitivne vesti iz lokalnih sredina: humani gest, uspeh u obrazovanju, sportski trijumf ili angažovanje u kulturi.

Poslovni sistem Mihajlović

Uprava
Sinđelićeva 33, 35250 Paraćin, Srbija
E-mail: uprava@mihajlovic.rs
Tel: 035/ 566-885, 035/ 561-771,  035/ 571-400