Srpski filantropski forum: Borko Petrović dobitnik priznanja Svedočanstvo o dobroti

 
 

 

Srpski filantropski forum

Foto: ilustracija

Borko Petrović, profesor engleskog jezika iz Paraćina dobitnik priznanja
„Svedočanstvo o dobroti“

U nameri da osvetli pojedince za primer, koji čine dobro za svoje okruženje i zajednicu, Srpski filantropski forum je 9. oktobra, na Nacionalni dan davanja, dodelio priznanje „Svedočanstvo o dobroti“ i Borku Petroviću, profesoru engleskog jezika i književnosti iz Paraćina.

Pored toga što je nedavno poneo prestižnu titulu „Global Teacher Awards” za najboljeg nastavnika na svetu, Srpski filantropski forum ga je prepoznao i kao svojevrsnog dobročinitelja koji svojim đacima može da pruži mnogo više od samog znanja.

U obrazloženju priznanja navodi se sledeće:

„Njegova misija i želja je da donese svetlost mraku, da osvetli neznanje bakljom prosvetiteljstva i vrati ugled nastavničkom pozivu. I zaista, nastavnička i učiteljska zvanja i profesije decenijama su potcenjivane i verujem da bismo mogli da odamo priznanja stotinama nastavnika i učitelja koji vredno i posvećeno rade. I nadamo se da će biti shvaćeno da od afirmacije i unapređenja ovih profesija zavisi budućnost naše zemlje, sveta.

Povrh svega, ovog leta smo mogli da se uverimo da se, baš kao i Nina u Novom Sadu, nije odmarao. Odlučio je da uredi svoj kabinet tako da bude maksimalno ugodan za učenike, i da ga opskrbi savremenom opremom koja će pomoći da održava nastavu na svetskom nivou. Uložio je svoje vreme, sredstva donatora, ali i svoja lična“.

„Prosto je neverovatno da u 21. veku mi govorimo o konceptu srećnog učenja! A kakvo će učenje biti, ako ne srećno? Kakva će nastava biti, ako ne integrativna? Kakvi će nam planovi i programi biti, ako ne krojeni prema našoj deci, njihovoj sreći i potrebama? Da li i kakve ljude mi odgajamo za ovaj svet kada smo dopustili da u 21. veku uveliko, a sasvim neprimetno, koristimo pleonazam najveći od svih – „dobar čovek!“ Kao civilizacija smo opasno blizu da dotaknemo plafon u nauci i akademskim postignućima, a na polju dobrote i davanja, ima još toliko semena koje treba posaditi, a čije plodove kao društvo ubirati. Moji đaci i ja smo sve češće na toj livadi“, izjavio je Borko Petrović prilikom preuzimanja priznanja „Svedočanstvo o dobroti“.

Pored nastavnika Borka, priznanje „Svedočanstvo o dobroti“ ove godine su poneli i devojčica Nina Ninković iz Novog Sada, košarkaš Nikola Mirotić, Tamara Grujić – „Tamara u akciji“, Ljubivoje Ršumović, brojne škole u Srbiji koje su se istakle činjenjem dobra i solidarnošću, kao i druge institucije i udruženja.

Izvor: Srpski filantropski forum